Landen, Annette, AND Berggren, Lars. " Förord / Editorial" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 3-4 (14 May 2019)