Stang, Margrethe. " Erla Bergendahl Hohler 1937–2019 – In memoriam." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.1-2 (2019): 102-105. Web. 24 Jan. 2021