Stang, Margrethe. " Erla Bergendahl Hohler 1937–2019 – In memoriam" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 1-2 (30 December 2019)