de Torrens, Harriet M.. " A Legacy of Resistance: The Case of the Freckenhorst Baptismal Font." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.3-4 (2019): 6-47. Web. 9 Dec. 2022