de Torrens, Harriet M.. " A Legacy of Resistance: The Case of the Freckenhorst Baptismal Font" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 3-4 (13 July 2020)