Vahlne, B. 2020 Jul 14. Gripsholmstavlorna åter omtolkade. En kommentar till Herman Bengtssons artikel i ICO nr 1/2, 2019. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :3-4