Zander, U. 2020 Jul 14. Sofia Aittomaa: Fyra kejserliga monument i Finland. Tillkomst, mottagande och bemötande, Åbo/Turku 2019. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :3-4