Zander, Ulf. " Sofia Aittomaa: Fyra kejserliga monument i Finland. Tillkomst, mottagande och bemötande, Åbo/Turku 2019." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.3-4 (2019): 88-98. Web. 2 Feb. 2023