Berggren, L., & Landen, A. 2020 Jul 15. Förord / Editorial. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :3-4