Berggren, Lars, AND Landen, Annette. " Förord / Editorial" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 2 (11 October 2021)