Lindberg, B. (2021). Om innehåll och utehåll i bilder. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (2), 65-85. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1746