Lindberg, B. 2021 Oct 11. Om innehåll och utehåll i bilder. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :2