Lindberg, Bo. " Om innehåll och utehåll i bilder." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.2 (2021): 65-85. Web. 27 Nov. 2022