Lindberg, Bo. " Om innehåll och utehåll i bilder" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 2 (11 October 2021)