Berggren, L., & Landen, A. 2022 Jun 9. Förord / Editorial. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :1-2