BERGGREN, Lars. Drake, basilisk, amphisbaena eller senmurv? Frågor kring några tidiga fasadreliefer i Vä, Skåne. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 1-2, p. 39-71, june 2022. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1762>. Date accessed: 24 june 2024.