Linden, B. 2022 Jun 9. Sörjande gestalter i svensk gravskulptur (ca 1830–1930). ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :1-2