Linden, Berit. " Sörjande gestalter i svensk gravskulptur (ca 1830–1930)" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 1-2 (9 June 2022)