Wenningsted-Torgard, Susanne, AND Kaspersen, Søren. " Ulla Haastrup 1933–2021 – in memoriam" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 1-2 (9 June 2022)