Berggren, Lars. " Lundadomen har lyft på hattarna" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 1-2 (9 June 2022)