BERGGREN, Lars. Dick Harrison, Tor Flensmarck & Anders Ödman: Vä kyrka 900 år – 2021. Red. Bengt-Åke Månsson, 2021. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 1-2, p. 208-214, june 2022. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/1769>. Date accessed: 24 july 2024.