Landen, A. 2014 Mar 18. Stedregister. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :