Landen, Annette. " Stedregister." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], (0): 12-27. Web. 1 Dec. 2023