Landen, Annette. " Stedregister" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], (18 March 2014)