Landen, Annette. " Artikelregister." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], (0): 1-17. Web. 29 Nov. 2022