Landen, Annette. " Sakregister." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], (0): 69-75. Web. 28 Nov. 2021