Landen, Annette. " Sakregister" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], (21 March 2014)