Landen, Annette. " Person-, motiv-, och sakregister." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], (0): 28-73. Web. 28 Nov. 2021