Landen, Annette. " Person-, motiv-, och sakregister" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], (26 March 2014)