Landen, A. (2014). Artikelregister och bokanmälningar. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, , 1-8. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/743