Landen, A. 2014 Apr 1. Artikelregister och bokanmälningar. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :