Landen, Annette. " Artikelregister och bokanmälningar." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], (0): 1-8. Web. 3 Dec. 2022