Landen, Annette. " Artikelregister och bokanmälningar" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], (1 April 2014)