Svanberg, Jan. " Ett Birgitta-altare i Provence" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 2 (16 June 2014)