Landen, A. 2014 Jun 17. Från redaktionen / Editorial. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :2