Landen, Annette. " Från redaktionen / Editorial." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.2 (2014): 2-4. Web. 27 Sep. 2023