Landen, Annette. " Från redaktionen / Editorial" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 2 (17 June 2014)