Berggren, L., & Lindberg, B. (2014). Ædiculan i Lunds domkyrkas norra transept. En undersökning av skulpturen och dess bemålning. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (2), 50-79. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/799