Berggren, L., & Lindberg, B. 2014 Jun 17. Ædiculan i Lunds domkyrkas norra transept. En undersökning av skulpturen och dess bemålning. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :2