Berggren, Lars, & Bo Ossian Lindberg. " Ædiculan i Lunds domkyrkas norra transept. En undersökning av skulpturen och dess bemålning." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.2 (2014): 50-79. Web. 24 Jul. 2024