Berggren, Lars, AND Lindberg, Bo Ossian. " Ædiculan i Lunds domkyrkas norra transept. En undersökning av skulpturen och dess bemålning" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 2 (17 June 2014)