ANDERSSON, Fred. Avbildade tecken & avbildningar som tecken. Ikonologins och semiotikens delade skäl. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 1, p. 4-33, aug. 2016. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/852>. Date accessed: 21 jan. 2022.