Andersson, F. (2016). Avbildade tecken & avbildningar som tecken. Ikonologins och semiotikens delade skäl. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (1), 4-33. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/852