Andersson, F. 2016 Aug 23. Avbildade tecken & avbildningar som tecken. Ikonologins och semiotikens delade skäl. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography. [Online] :1