Andersson, Fred. " Avbildade tecken & avbildningar som tecken. Ikonologins och semiotikens delade skäl." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.1 (2016): 4-33. Web. 21 Jan. 2022