Andersson, Fred. " Avbildade tecken & avbildningar som tecken. Ikonologins och semiotikens delade skäl" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 1 (23 August 2016)