BENGTSSON MELIN, Pia. Gör sporrarna mannen? Om sporrar, sköldar och svärd som identitetsskapare och statusmarkörer under medeltiden. ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography, [S.l.], n. 3, p. 37-54, nov. 2014. ISSN 2323-5586. Available at: <https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/876>. Date accessed: 06 dec. 2021.