Bengtsson Melin, P. (2014). Gör sporrarna mannen? Om sporrar, sköldar och svärd som identitetsskapare och statusmarkörer under medeltiden. ICO Iconographisk Post. Nordisk Tidskrift FöR Bildtolkning – Nordic Review Of Iconography, (3), 37-54. Retrieved from https://ojs.abo.fi/ojs/index.php/ico/article/view/876