Bengtsson Melin, Pia. " Gör sporrarna mannen? Om sporrar, sköldar och svärd som identitetsskapare och statusmarkörer under medeltiden." ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online],.3 (2014): 37-54. Web. 6 Dec. 2021