Bengtsson Melin, Pia. " Gör sporrarna mannen? Om sporrar, sköldar och svärd som identitetsskapare och statusmarkörer under medeltiden" ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildtolkning – Nordic Review of Iconography [Online], Number 3 (7 November 2014)